fit-for-purpose

Insolvența

În cazul în care insolvența este cea mai bună variantă pentru restructurarea afacerii dumneavoastră sau a afacerii debitorului dumneavoastră, putem juca un rol important în realizarea obiectivelor stabilite, acționând în calitate de administrator judiciar.
Echipa noastră multidisciplinară, formată din profesionisti în finanțe, management, drept (al insolvenței și civil/comercial) și fiscalitate, vă poate oferi un serviciu de cel mai înalt nivel calitativ, pe parcursul tuturor etapelor procedurale și în toate aspectele de substanță pe care afacerea le parcurge în cadrul unui asemenea demers:

  • identificarea și raportarea asupra cauzelor intrării în stare de insolvență
  • definirea strategiei de restructurare
  • stabilirea strategiei de vot asupra planului de reorganizare
  • definirea planului detaliat de reorganizare, inclusiv proiecțiile financiare
  • redactarea planului de reorganizare
  • asistență în implementarea planului
  • asistență de specialitate în cazul litigiilor
  • monitorizarea rezultatelor
  • management interimar, specializat în restructurare
  • gestiunea numerarului pe termen scurt

Obiectivul principal în rolul nostru de administrator judiciar este acela de a acționa în vederea maximizarii recuperării creanțelor pentru creditorii societății în insolvență și restructurarea pe baze sănătoase, viabile a activității acesteia, aducând în companie întreaga expertiză integrată, necesară pe perioada derulării procedurii de insolvență.

Putem de asemenea acționa în calitate de consultanți pentru creditori sau debitori în procedurile de insolvență în care nu am fost numiți administratori judiciari/lichidatori, inclusiv pentru redactarea planului de reorganizare.

Mai mult, putem fi numiți ca experți independenți în scopul de a evalua viabilitatea unui plan de reorganizare.

În cazul în care salvarea afacerii nu este posibilă, putem acționa într-un faliment rapid, care să maximizeze recuperarea.