fit-for-purpose

Marius Zidaru

Marius Zidaru este Partenerul care a transformat grupul de consultanţă Five din idee în realitate. Experienţa sa cuprinde de la restructurare şi insolvenţă la consultanţă pentru îmbunătățirea performanţelor în afaceri, de la implicare directă in managementul strategic, financiar şi operațional la tranzacții.

În calitate de Director al Business Recovery Services din cadrul PwC (2010 – 2012), Marius a condus o echipă de peste 20 de profesioniști, experți în afaceri si avocați, şi a avut responsabilitatea livrării întregului spectru de servicii de restructurare şi insolvenţă, precum: analize independente ale afacerilor, restructurări, consiliere în insolvenţă, administrare judiciară şi lichidare.

În rolul de Director Business Improvement al Vodafone Romania (2008-2009), Marius a avut responsabilitatea livrării unui portofoliu de proiecte de optimizare de costuri si îmbunătăţiri ale proceselor principale ale companiei cu rezultat direct în nivelul
vânzărilor şi al probatabilităţii. El a deținut de asemenea poziția de Director Central Finance & Property al Vodafone Romania (2007-2008). În acest rol a condus departamentele de Bugetare si Planificare, Contabilitate, Raportare, Control Intern, Taxe şi Impozite, Trezorerie, Sisteme Financiare şi Proiecte si Real Estate. Marius a jucat un rol-cheie în achiziția de către Vodafone a trei lanţuri de magazine cu specific de telecomunicații, participând activ în definirea strategiei şi a structurii, în negocierea şi implementarea tranzacțiilor, inclusiv in integrarea post-fuziune a companiilor achiziționate.

Marius este de asemenea specializat în servicii de audit şi consultanţă de management, lucrând peste 8 ani în acest domeniu în România si Marea Britanie.

Este membru al Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) din Marea Britanie începând din decembrie 2002, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), membru al Corpului Experților Contabili si Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) şi membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR).