fit-for-purpose

Restructurări

Multe companii experimentează astăzi dificultăți financiare serioase, care solicită măsuri de restructurare profundă. Dacă problemele sunt identificate și recunoscute în timp util și în condițiile în care acționarii, creditorii și managementul agrează o strategie de restructurare, compania va trece printr-un process amiabil de restructurare. O asemenea abordare este benefică tuturor părților implicate, întrucât rezultatele sunt maximizate și obținute în timp util, prin reacția rapidă și eficientă în vederea rezolvării cauzelor generatoare de dezechilibre.

Obiectivul nostru principal în calitate de consultanți în procesul de restructurare este de a stabili bazele pentru negocieri și alinierea părților direct implicate, acționând ca un mediator independent. Prin utilizarea, în decursul tuturor stadiilor sau la orice etapă din proces, a echipei noastre integrate, cu pregatire multidisciplinară, cu vastă expertiză si experiență în restructurare, ne propunem sa vă furnizăm servicii de cea mai înaltă calitate în fiecare etapă a procesului și în toate aspectele esențiale ale afacerii dumneavoastră. Reacția noastră promptă vă va ajuta în realizarea obiectivelor pe termen scurt, dar și a scopului dumneavoastră final – deținerea, administrarea si operarea unei afaceri viabile si puternice.

Procesul tipic de restructurare implică o serie de etape care, în funcție de situația curentă a companiei, pot fisurprinse separat.

Fluxul de numerar pe termen scurt

Acesta este pasul prin care declinul dramatic al unei companii aflate în dificultate este stopat sau cel puțin încetinit la un nivel controlabil.

 • Evaluăm rezonabilitatea deficitului fluxurilor de numerar previzionate pe termen scurt (13 săptămâni) și analizăm ipotezele care stau la baza estimărilor, incluzând în raport: cuantificarea deficitului de numerar, analiza de senzitivitate a fluxurilor de numerar, prezentarea riscurilor și vulnerabilităților fluxurilor de numerar previzionate.
 • Recomandăm modalități de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar, cum sunt: prioritizarea cheltuielilor, reducerea costurilor în direcții considerate non-critice, renegocierea contractelor cu furizorii, managementul nivelului de colectare de la clienți, negocierea termenelor de plată.

Revizuirea planului de afaceri

Acesta este pasul în care este evaluată o soluție pe termen mediu-lung și este luată o decizie de către creditori, acționari si management.

 • Vă furnizăm o opinie independentă cu privire la proiecțiile financiare și operaționale ale companiei, acoperind urmatoarele arii: analiza istorică a afacerii, poziția financiară curentă, analiza planului de afaceri, prioritizarea opțiunilor disponibile;
 • În urma revizuirii planului de afaceri, pot rezulta o serie de opțiuni precum: restructurare, refinanțare, reconstrucția bilanțului, faliment controlat, fuziune și/sau achizitie accelerată(e), insolvență.

Analiza opțiunilor de restructurare

 • Dacă timpul nu este suficient pentru revizuirea completă a unui plan de afaceri, vă putem asista cu analiza opțiunilor, generate pe baza informațiilor disponibile. Această abordare este potrivită atunci când este necesară o decizie rapidă cu privire la viitorul afacerii;
 • Atenția noastră va fi concentrată pe avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni identificate, în urma revizuirii la nivel de ansamblu a afacerii;
 • Cu toate acestea, o astfel de abordare are anumite limitări inerente, generate de propunerea unor soluții posibil insuficient documentate, comparativ cu cele propuse în urma revizuirii complete a unui plan de afaceri.

Dezvoltarea unui plan de restructurare

 • Se stabilesc pașii detaliați pentru a fi urmați în reorganizarea structurii afacerii/operațiunilor;
 • Atenția noastră va fi concentrată pe: identificarea celor mai potrivite metode pentru îmbunătățirea administrării costurilor indirecte, îmbunătățirea proceselor și restucturarea operațională, stabilirea unor repere specifice care să fie monitorizate pe durata planului, sugerarea unor indicatori esențiali de performanță, specifici si măsurabili;
 • Planul de restructurare trebuie apoi aprobat de către creditori, acționari și management pentru a obține acordul tuturor părților direct implicate.

Asistență în negociere

 • Avem experiență vastă în diferite faze de negociere între companii aflate în dificultate și finanțatori
 • Putem acționa fie ca parte independentă, facilitând procesul, fie alături de dumneavoastră, ca agent, pentru a obține soluția optimă pentru dumneavoastră și afacerea dumneavoastră;

Asistență în implementare

 • În urma aprobării planului de restructurare, putem furniza asistență în implementare, lucrând împreună cu managementul în faza de implementare;
 • Putem prelua un rol activ de management, fiind implicați în luarea deciziilor sau putem acționa drept consultanți în cadrul procesului

Monitorizare

 • Activitățile de monitorizare sunt necesare, în general, când s-a stabilit un plan de restructurare și părțile implicate intenționează să obțină confort că performanțele curente ale companiei reflectă condițiile stabilite prin plan;
 • Rolul nostru va fi de a observa realizarea anumitor repere și de a recomanda managementului în timp util să ia măsuri de corectare cu privire la orice deviație față de plan;